Hovedfag
Perioder
Hvilke hovedfag ønsker du fra oktober-december (efteråret)? (valgfri)
Hvilke hovedfag ønsker du fra januar-marts (foråret)? (valgfri)
Hvilke hovedfag ønsker du fra oktober-december? (valgfri)
Hvilke hovedfag ønsker du fra januar-juni? (valgfri)
Sidefag efteråret (valgfri)
Sidefag foråret (valgfri)
Rejse efteråret (valgfri)
Rejse foråret (valgfri)

Personlig oplysninger

Fornavn
Efternavn
CPR-nr (valgfri) - Dit CPR nummer bliver håndteret fortroligt, og via en sikker krypteret forbindelse.
-

Hvis du ikke har et dansk CPR nummer skal du blot angive din fødselsdato + 0000

Køn (valgfri)
Adresse
Postnummer
By
country (valgfri)
Telefonnummer
E-mail
Statsborgerskab

Evt. handicap, sygdom eller lignende, som Aalborg Sportshøjskole skal tage hensyn til. Ved at udfylde nedenstående kommentarfelt giver jeg hermed samtykke til, at Aalborg Sportshøjskole må vide dette

Beskriv (valgfri)

Evt. behov for specialkost (grundet sygedom eller allergi) eller religiøst betinget madvaner, som Aalborg Sportshøjskole skal tage hensyn til. Ved at udfylde nedenstående kommentarfelt giver jeg hermed samtykke til, at Aalborg Sportshøjskole må vide dette

Beskriv (valgfri)
Skolegang, Højskole
Økonomiske forhold (valgfri)

Navn, telefonnummer og e-mail på eventuel sagsbehandler, som Aalborg Sportshøjskole må kontakte:

Sagsbehandler, Navn (valgfri)
Sagsbehandler, Mobiltlf. (valgfri)
Sagsbehandler, E-mail (valgfri)

Kontaktperson som Aalborg Sportshøjskole må kontakte i tilfælde af alvorlig sygdom, uheld eller lignende under dit ophold:

Navn (valgfri)
Adresse (valgfri)
Postnr. og by (valgfri)
Tlf. / Mobiltlf. (valgfri)
E-mail (valgfri)

Udgifter 

 • Indmeldelsesgebyr på 1.600 DKK dækker en velkomstpakke.
        Bemærk - hvis du afmelder kurset tilbagebetales indmeldelsesgebyret dog ikke
 • Ugepris á DKK 1.525 (det første halvår). Herefter falder ugeprisen til 1.000 DKK pr. uge. Ugeprisen dækker undervisning, ophold, forplejning og weekender
 • Her ud over skal du regne med udgifter til studieture og undervisningsmateriale

Erklæring, Jeg er:

 • Fyldt 17½ år ved kursusstart.
 • Indforstået med, at jeg skal have mindst 21 undervisningstimer ugentligt. Der er mødepligt til al undervisning, også undervisning i “bred almen karakter”.
 • Indforstået med, at der er mødepligt til al undervisning.
 • Indforstået med, at hash, narkotika og doping er forbudt, og at både brug og opbevaring betyder øjeblikkelig hjemsendelse.
 • Indforstået med, at misbrug af alkohol ikke tolereres.
 • Indforstået med, at bliver opholdet afbrudt i utide, betales et afmeldingsgebyr på 6.100,00 DKK, gælder ved såvel hjemsendelse, som selvvalgt afbrud i opholdet.

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed samtykke til at videoer og fotos, enten som situationsbilleder, portrætbilleder m.m., der bliver produceret i løbet af højskoleopholdet, må offentliggøres til digital markedsføring og sociale medier.

Desuden giver jeg samtykke til markedsføring på tryksager, som f.eks. nyhedsbrev, velkomstfolder eller andet eksternt målrettet informativt materiale. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt. 

Angiv
Bemærkning (valgfri)